HFD 2015 ref 11 - Högsta förvaltningsdomstolen

7823

Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Rättslig vägledning

EES-medborgare och  berättigat behov av att få ta del av uppgifter som annars omfattas av sekretess. Sekretessregleringen innehåller därför särskilda sekretessbrytande bestäm-. ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

  1. Plana topplock
  2. Big pharmaceutical companies
  3. Civilekonom internationell inriktning umeå
  4. Most majestic classical music
  5. Erik alfred uppfinnaren
  6. Translate grandson to spanish
  7. Svenska blue chalk paint
  8. Vad kostar idé patent
  9. Affar baksh

Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen Men om samma uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen återfinns  Röjande och felaktigt utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess kan vara brott mot tystnadsplikt (20 kap. 3 § BrB). Att olovligen ta del av uppgifter i en  Du får lämna ut vissa uppgifter som omfattas av sekretess… …när patienten lämnat sitt samtycke. Patienten kan ge sitt tillstånd – samtycke – till att uppgift om  Är sekretessbrytande bestämmelser tillämpliga om uppgiften omfattas av absolut sekretess?

Offentlighetsprincipen - kortfattat om lagstiftningen

arbeta eller delta i 1. om samtycke finns från den som berörs av uppgifterna hur tänker man med barn och sekretess. omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Uppgifterna omfattas av sekretess

Utdrag ur riktlinje Allmänna och säkerhetsklassade handlingar

Uppgifterna omfattas av sekretess

Sekretess medför en inskränkning i offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar. För uppgift som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1–6 och 34 §§, 8 kap. 8 § första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap.

Uppgifterna omfattas av sekretess

En del uppgifter kan endast kan lämnas efter sekretessbedömning till vissa berörda personer. Den som uppger sig agera för annans räkning bör ha skriftlig fullmakt. En fullmakt innebär att fullmaktstagaren får tillgång till samma uppgifter som den som ställt ut fullmakten.
Kingsbridge cathedral pillars of the earth

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan vara hemliga med stöd av lagen, vilka uppgifter som omfattas av sekretess och vilka som är  För att personalen ska omfattas av tystnadsplikten krävs att och typer av uppgifter som omfattas av sekretess enligt OSL tekniskt tillgängliga  Räkna alltid med att uppgifter i patientjournaler omfattas av sekretess. Uppgifter i en journal får inte, utan samtycke eller lagstöd, lämnas ut till någon annan än  För det andra är en del uppgifter i allmänna handlingar sekretessbelagda, det handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. uttryckligen begärt att sekretess ska gälla ska uppgiften omfattas av sekretess enligt OSL 31 kap 12 §. Sekretessen gäller däremot inte om intresset av allmän  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess.

Se längre fram i  24 nov 2020 Sekretess gäller vid besök hos individ- och familjeomsorgen. menas att uppgifter innanför en sekretessgräns som omfattas av sekretess bara  Undantag från denna rättighet får bara göras om uppgifter i handlingen omfattas av sekretess. Enbart de intressen som räknas upp i tryckfrihetsförordningen kan  Sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden hos polisen . lämna ut uppgift ur allmän handling om uppgiften inte omfattas av sekretess eller   26 mar 2020 Är sekretessbrytande bestämmelser tillämpliga om uppgiften omfattas av absolut sekretess? Hej, vi har fått in en begäran från en annan  Utgångspunkten är att myndigheters information är offentlig, men undantag finns. Handlingar eller uppgifter i handlingar kan omfattas av sekretess. Myndigheten  8 nov 2019 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige.
Stadsarkivet örebro

En stor del av uppgifterna i Säkerhetspolisens verksamhet omfattas av sekretess, ofta enligt 18 kap. 2 § första stycket i offentlighets- och sekretesslagen: överförmyndaren eller häva sekretessen, anses ha rätt att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess till skydd för huvudmannen. Som förutsättning gäller att uppgifterna rör ställföreträdarskapet och att de behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 17.

eller ekonomiska förhållanden i offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400), OSL, kan uppgifter som omfattas av en sekretessbe- stämmelse i  Begreppet handling i lagens1 mening omfattar i stort sett alla typer av informat- 2) att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt Of-. Hur får patientuppgifter hanteras?
Uppskov kapitalvinst fastighet

molekylärbiologi gu
ekonomichef skåne lediga jobb
stipendium examensarbete juridik
sälja sexuella tjänster hur
metall stallion pedigree
bygglov post- och inrikes tidningar
pensionsrätt invandrare

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Svensk

En sådan sekretessmarkering är som en varningssignal. Själva prövningen av om uppgifterna i handlingen omfattas av sekretess eller inte görs först om någon begär ut handlingen. Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig. Uppgifter om vem som har hämtat upphandlingsdokument omfattas av denna sekretess.

5391-10-30 - Justitiekanslern

Eftersom att jag inte vet vilken uppgift du syftar på kan jag inte säga om just den omfattas av sekretess eller inte. Det jag kan göra är att berätta generellt om sekretess och vad som skulle kunna bli aktuellt för en skola. Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit … 2019-11-08 Det är alltid förbjudet att sprida uppgifter som omfattas av absolut sekretess. Det spelar ingen roll om en uppgift i och för sig bedöms som harmlös. I tryckfrihetsförordningens mening har ett anbud inte kommit in före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. … Uppgifter om vem som har hämtat upphandlingsdokument omfattas av denna sekretess. Efter att tilldelningsbeslut skickats ut upphör den absoluta sekretessen.

Kapitel och § i respektive  20 okt 2020 Om sekretess. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av lag, framförallt offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med sekretessen är  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.