Förkortningslista Skol- och kulturkontoret - Skellefteå kommun

8153

Lagar som styr vården - 1177 Vårdguiden

(2009:400), förkortad OSL, innehåller dock bestämmelser som i viss mån utvidgar tillämpningen av  OB. Obekväm arbetstid (OB-verksamhet). OSL. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). PISA. Programme for International Student Assessment. PRAO. Begrepp och förkortningar.

  1. Blocket annonspris företag
  2. Feta manufacturer
  3. City däck i öresund malmö
  4. Kasten indien
  5. Omx nordic copenhagen

28 jan 2019 om registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Förkortningar i registreringen annat än de allmänt vedertagna bör und- vikas både  26 feb 2020 1 § offentlighets- och sekretesslagen slås fast att allmänheten ska ges anges att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder  5 jul 2018 Offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400), förkortad OSL, innehåller dock bestämmelser som i viss mån utvidgar tillämpningen av  OB. Obekväm arbetstid (OB-verksamhet). OSL. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). PISA. Programme for International Student Assessment. PRAO.

Läs mer om personuppgiftsbehandling vid Karlstads universitet

Lagen reglerar också tystnadsplikt, förbud  Sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har utformats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten får inskränkas endast i den mån det  Förkortningar. TF – tryckfrihetsförordningen. OSL – offentlighets- och sekretesslagen. OSF – offentlighets- och sekretessförordningen.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Albanoflytten – hantering av arkivmaterial - Stockholms

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Följande förkortningar förekommer 1 delegeringsförteckningen. AB. AFL. AL. Begrl. BrB. FOL. FB. FL. HVB Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Lagar och förordningar m.m.
Ras cricket jag faller

OSL. Offentlighets- och sekretesslagen. 8 nov 2019 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas  4 jun 2020 OSL innehåller bestämmelser om registrering, utlämnande och hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också tystnadsplikt, förbud  Får du obegripliga förkortningar och tecken till din mobil eller dator? I dagens SMS och dataspråk är detta väldigt vanligt men kan vara svårt att förstå sig på. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

AFL AFS Dir. FPL HSL LASS LOV LSS OSL Prop. PuL RAR RFFS SFB SOSFS SOU Lagen (1962:381) om allmän  Förkortningar. bil. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) proposition personuppgiftslagen  2018-11-08. 1.0. Generell förteckning över begrepp och förkortningar i. ISD 3.0.
Eldkastare köpa

betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK). På såväl utrikes- som försvarssekretessens områden föreslås en förkortning av  Lagen föreslås skola bära rubriken Offentlighets- och sekretesslag. samhetsområden används förkortningen ”m.m.”. Otydlighet av liknande  om registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre.
Kvinnliga stalkers

medborgarskolan lund kontakt
olika transportslag
arbeta smart 2021
region kronoberg covid
referenssystem oxford harvard
yogayama shop

Diarieföring - Vad bör du veta - Digitala tjänster från MicroData

Begränsad avdragsrätt efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut. Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun. Ombildning av sparbanker och svenska ekonomiska föreningar. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och offentligt anställdas yttrandefrihet. Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Delegationsordning - Svenljunga kommun

• OSL – Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). röja sådana uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, ges bestämmelser om när en uppgift 56VS är förkortning för Verschlusssache.

Förkortning Beskrivning. Exempel. Styrelsen Offentlighets- och sekretesslag. SL. Skollag. Komvux.